PÜHA RISTI KABEL

Keskaegne pühakoht – Püha Risti kabel – tervitab tänagi imedesse uskujaid!

Väga tõenäoliselt sai Maarja kuulutamise päeval, 25. märtsil 1342. aastal vastu “väärusuliste” piiri ehitatud Neitsi Maarja linnuse Frouwenborch’i (hilisema Novum castrum’i, Neuhausen’i, Novõi gorodok’i ja Vastseliina) esimeseks hooneks tornlinnus, milles asus ka keskaegne kuulus pühakoht Püha Risti kabel. Riia peapiiskopi Vromhold de Vifhusen’i kirjeldus 1353. aastal kabelis aset leidnud imest ja sellele järgnenud pimedate, kurtide ja õnnetute haigete tervenemislugudest avaldas paavst Innocentius VI-le sedavõrd suurt muljet, et ta oma 1354. aastal välja antud bullaga andis “kõigile tõeliselt kahetsevatele ja pihtinutele, kes Issanda ülestõusmise ja neljal peamisel neitsi Maarja [pühal] ning risti leidmise ja [risti] ülendamise pühal seda kabelit iga aasta vagalt külastavad, halastavalt ühe aasta ja nelikümmend päeva vabastust neile peale pandud meeleparandustegudest”. Peale paavsti armulikku otsust sai Vastseliina linnuse Püha Risti kabelist kogu Liivimaa populaarseim palverännakute sihtpunkt.

Vastseliina kui pühakoha kuulsus, mis vahepeal aja ja erinevate usupuhastusliikumiste voolus unustusse vajus, on saanud nüüd jälle jõudsalt kasvamas.  Tänu Pirita kloostrile ja Pirita kloostri sõpradele on kaardile märgitud Piritalt Vastseliina kulgev kultuurilooline palverännutee, millel kõndijaid – nii palverändureid kui matkahuvilisi – on igal aastal üha arvukamalt.

Vastseliina linnuse kompleksi ühe osana on võimalik külastada Palverännumaja, mille interaktiivne ekspositsioon annab kõigile palverännu teemast huvitunutele võimaluse keskaegse palveränduri eluga lähemalt tutvust teha.

2018. aastal algavad lisaks kogu linnuseala, sealhulgas kunagise ime sünni paiga – Püha Risti kabeli müüride korrastustööd. Uue elu saavasse pühakohta on oodatud nii palverändurid kui ka kõik teised teekäijad, kellele ajalooliselt ja kultuurilooliselt märgilised Eestimaa paigad huvi pakuvad.

Teeliste kabel endises Piiri kõrtsi keldris

Kuni ajalooline, 1353. aastast kuulus pühakoht uuesti oma endisaegse hiilguse vääriliselt eksponeeritud saab, pakub palveränduritele ja teistele teekäijatele hingekosutust Vastseliina linnuse keskaja elamuskeskuse juures asuv Teeliste kabel. See erilise auraga rahupaik,  Pirita kloostri sõprade toel kunagisse Piiri kõrtsi keldrisse sisse seatud armas väike, isa Vello Salo poolt sisse pühitsetud katoliku kabel, pakub iga sisseastujale võimalust silmapilguks elurutt unustada, küünal süüdata ja häid mõtteid mõelda. Kabelis saab väiksem seltskond soovi korral läbi viia jumalateenistusi, kontserte, abiellumistseremooniaid ja kõike muud konteksti sobivat.